Những Đóng Góp Và Thách Thức Của Các Công Ty Xổ Số Đối Với Thị Trường Cá Cược Thể Thao Ở Châu Âu (Phần 2)

Những Đóng Góp Và Thách Thức Của Các Công Ty Xổ Số Đối Với Thị Trường Cá Cược Thể Thao Ở Châu Âu (Phần 2)

EL ủng hộ việc quy định hoạt động cá cược Tạo Dàn số dựa trên mức độ rủi ro của từng trò chơi, mục tiêu là bảo vệ người chơi. Quảng cáo đóng vai trò quan trọng trong việc hướng người chơi đến các lựa chọn hợp pháp và an toàn.

Một thách thức khác mà EL và các thành viên của mình đang đối mặt là hoạt động phi pháp của những nhà khai thác không hợp pháp. Các nhà khai thác này lừa dối người chơi, không quan tâm đến trò chơi có trách nhiệm và không đóng thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác.

Trong sân chơi không cân bằng như vậy, các thành viên của EL không thể hoạt động một cách công bằng. Việc chống lại các nhà khai thác phi pháp trở thành ưu tiên hàng đầu của các cơ quan qu regulờtors nhằm bảo vệ người chơi.

Về tương lai, một câu hỏi được đặt ra là liệu có thể có thêm những sự tư nhân hóa trong ngành xổ số, giống như trường hợp của FDJ (La Française des Jeux) hay không? Tư nhân hóa sẽ ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ thị trường xổ số?

Một thách thức khác mà EL và các thành viên của mình đang đối mặt là hoạt động phi pháp của những nhà khai thác không hợp pháp.
Một thách thức khác mà EL và các thành viên của mình đang đối mặt là hoạt động phi pháp của những nhà khai thác không hợp pháp.

Trên thực tế, các thành viên của EL đoàn kết với nhau trong sự đa dạng. Điều quan trọng không phải là sở hữu của một công ty, mà là các tiêu chuẩn đạo đức mà công ty đó tuân thủ. Đồng thời, môi trường qu regulờtory được đặt ra nhằm bảo vệ người tiêu dùng và lợi ích của xã hội cũng là một yếu tố quan trọng. Như Tổng thống EL đã nhấn mạnh, những tiêu chuẩn đạo đức và một môi trường qu regulờtory bảo vệ người tiêu dùng và lợi ích của xã hội là quan trọng hơn bất kỳ sự sở hữu nào.

Đối với Hiệp hội Tạo dàn xiên Châu Âu (EL), việc theo dõi hiệu suất của từng xổ số thành viên sau đại dịch COVID-19 đã trở thành một ưu tiên. EL tiến hành việc này bằng cách tổng hợp dữ liệu hàng năm và công bố trong báo cáo. Theo báo cáo EL năm 2021, hiệu suất của các thành viên EL đã phục hồi và đạt lại mức trước đại dịch.

Các thành viên của EL đã đóng góp tổng cộng 20 tỷ euro cho xã hội, tạo ra một tác động đáng kể và chứng tỏ mô hình quy định bền vững của ngành xổ số. Một số thành viên đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của thị trường trực tuyến hơn những dự đoán ban đầu, trong khi tất cả các thành viên đều chào đón hình thức làm việc kết hợp.

Với tầm nhìn vào tương lai Tạo dàn 3 càn, Hiệp hội Xổ số Châu Âu (EL) cam kết tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng và đảm bảo rằng ngành xổ số phát triển một cách bền vững và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, nhằm mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Xem thêm: Những Đóng Góp Và Thách Thức Của Các Công Ty Xổ Số Đối Với Thị Trường Cá Cược Thể Thao Ở Châu Âu (Phần 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *